Kvalitní okna a dveře pro každého

Údržba a servis

 
Ovládání a bezpečná obsluha
 • manipulace s kličkou u oken a balkónových dveří je nutné provádět jen při zavřeném křídle

 • nikdy nezavěšovat předměty na kličku okenního nebo vchodového křídla

 • mezi rám a křídlo nevkládat žádné předměty

 • nenechávat nezajištěná okenní a dveřní křídla (vlivem větru může dojít k znehodnocení výrobků)

 • zajistit křídla proti narážení do špalet

 • zabezpečit křídla proti manipulaci dětí můžete i dodatečným osazením bezpečnostní kličky

 

Pravidelné větrání, prevence proti plísním

Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadměrné vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větrejte raději častým a krátkodobým otevřením okna dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy „sklopeno". Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní. Relativní vlhkost závisí především na teplotě prostředí. Při snížení teploty pod tzv. rosný bod dochází ke kondenzaci vodních par. To se děje na nejchladnějších plochách v místnosti tj. nejčastěji na skle. Okna proto nejsou příčinou, ale pouze ukazatelem vysoké relativní vlhkosti ve vnitřních prostorách! Kondenzace vodních par je běžným fyzikálním jevem, který nelze odstranit.

 

Údržba a čištění oken a dveří
 • Vaše nová okna (dveře) nevyžadují žádnou zvláštní péči, jejich údržba spočívá jenom v občasném omytí ulpělého prachu běžným mycím prostředkem.

 • Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování a těsnění oken.

 • Při běžném čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s použitím saponátu nebo mýdla. Při suchém čištění vzniká statická elektřina.

 • Při silnějším znečištění od olejových skvrn můžete použít lihový čistící prostředek.

 • Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.). Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.

 • Před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění glycerinem.

 • Kontrolujte a udržujte průchodnost odtokových drážek

 • Ochranné fólie je třeba z plastových a hliníkových profilů odstranit do 1 měsíce od dodání výrobku.

 

Údržba kování

Výrobce kování doporučuje 1× ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry. Pravidelným ošetřováním jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a zároveň chráníte kování před předčasným opotřebením. Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

 

Seřízení oken

Seřizování kování oken a dveří svěřte výhradně odborně proškolenému technikovi od autorizované mntážní firmy.